Efternamnet Sirugo

Efternamnet Sirugo är ett jämförelsevis udda namn på så sätt att det har sitt urspring från en och samma person som - enligt många källor och dokument - kom från Normandie i Frankrike.

Historien berättar att en krigsherre på 1400-talet kom från franska Normandie till Sicilien för att befria de belägrade städerna Siracusa och Avola. Hans namn var Sir Hugo. Han träffade en kvinna, återvände aldrig till Normandie utan bosatte sig i Avola där namnets historia alltså börjar.

Bokstaven H togs bort och de återstående bokstäverna slogs ihop för att namnet enklare skulle kunna uttalas. Sedan den dagen har Sirugos spridits över världen. Alla i världen som bär efternamnet Sirugo sägs alltså härstamma från en och samma man.

I dokument från 1500-talet som funnits i Avola Antica kan man läsa att efternamnet bars av viktiga individer i samhället. I städerna Avola samt Noto finns ädla palats som heter Palazzo Sirugo, vilket bekräftar efternamnets vikt i området.

År 1693 förstördes många dokument i jordbävningen som bland annat drabbade Avola Antica. Det har förstås försvårat historieskrivningen. Det fanns på 1100-talet även franska kavallerister med familjenamnet Sirugue vilket komplicerar historieskrivningen ytterligare.

Vi är flera som tillsammans söker efter fler källor och mer information. Jag hoppas på att någon gång kunna hitta dokumentation om just denne förste Sirugo, men inser att det innebär mycket arbete.