Förfäder

Efternamnet Sirugo har en alldeles speciell historia som du kan läsa en hel del om här. Och av alla mina förfäder har min farfar betytt mest för mig. Du kan läsa om honom och hans liv här.

I slutet av 1990-talet påbörjade min käre morbror ett gediget släktforskningsarbete på min mammas sida som efter ett antal år omfattade 2280 förfäder. Det visade sig att de två områden i Sverige de flesta härstammade från var Långaryd i Halland och Örby i Västergötland. Här följer en sammanfattning av några av mina förfäders liv - de som bodde i trakterna runt Örby.

I mitten av 1700-talet föddes och levde de blivande makarna Swen Andersson och Elin Jacobsdotter. De bosatte sig så småningom i ett torp i Wåkarås som tillhörde Ginkalunda rote i Kinna. Stephan Pehrsson och Anna Stina Stålberg levde samtidigt och bosatte sig i torpet Kyrkekullen under Ginkalunda Smedsgård. Swen och Elin fick år 1786 sonen Anders, och år 1782 föddes Stephans och Anna Stinas dotter Anna.

Mellan åren 1810 och 1820 bodde samt arbetade Anders som dräng på Prästegården (Örby kyrka) i Wänåkra. Mellan 1810 och 1815 arbetade även Anna där som piga men flyttade sedan för att bo och arbeta på Lillegården. År 1818 föddes deras första barn, Johannes, och de köpte ett eget torp: Stubbered under Wänåkra Wästergård: "Köpt som eget i 50 år. Därefter gif skatt till Wänåkra Wästergård". De bodde kvar i torpet till år 1838 då de flyttade in i Galtholmen Öfregården. Hit flyttade även sonen Johannes med sin Lotta från Seglora år 1852.

Lottas föräldrar (Johannes Jonasson och Britta Börgesdotter) kom från Ryd under Hyltenäs samt Långäckra inte långt från Haratången. År 1853 föddes dottern Edela. Släkten bodde kvar till år 1862 då Waratorpet var färdigbyggt.

Två år senare dog Anders. Anna levde till år 1868. Johannes hade inte tur med sina hustrur. Den första avled redan 1850 och om Lotta finns noteringen "fattighjon" i en husförhörslängd.

Edela flyttade år 1878 till torpet Skogen under Hyltenäs och i närheten av Waratorpet, med sin Johan Petter Eliasson från Lindhult vid Svänasjö. Johans förfäder levde alla åtminstone så tidigt som på 1700-talet i trakten runt Svänasjö samt i Fritsla och Skephult. Edela och Johan fick åtta barn varav Ellida var det förstfödda år 1875 i Waratorpet. År 1890 flyttade de vidare till torpet Sjöbo. Fyra år senare flyttade de till Kinna, antagligen för att börja arbeta i fabriken.

Ellida gifte sig med August Andersson som hade sina närmaste förfäder i torpen i Brättingstorp åtminstone så tidigt som 1700-talet i trakterna kring Örby och Kinna. Ellida dog 86 år gammal i Bosgård i Torup som ligger i södra Halland. August dog också i Torup men 25 år tidigare. De var föräldrar till min morfar som levde och dog i Sjuntorp 1981.