Förfäder

I slutet av 1990-talet påbörjade min käre morbror ett gediget släktforskningsarbete på min mammas sida som efter ett antal år omfattade 2280 förfäder. Det visade sig att de områden i Sverige de flesta härstammade från var Långaryd i Halland, Burseryd i Småland, Örby och Skephult i Västergötland samt Karlskrona i Blekinge. På min mormors sida går spåren så långt tillbaka som till slutet av 1500-talet. Jag äger sedan 2005 ett skogstorp bara några kilometer från Örby och har som närmsta granne Varatorpet (Varatorp, Waratorpet), där fyra generationer på min morfars sida bodde. Därför har jag valt att fokusera på det området. Här följer några berättelser om människorna som levde där och då.

I mitten av 1700-talet föddes och levde de blivande makarna Swen Andersson och Elin Jacobsdotter. De bosatte sig så småningom i ett torp i Wåkarås (Wakarås, Våkaråsen) som tillhörde Ginkalunda rote i Kinna. I en dopbok (Kinna kyrkoarkiv 1762-1825) kan man se att de den 6:e juli år 1786 fick sonen Anders.

Makarna Staffan (Stephan, Stefan) Pehrsson (född 1739) och Anna Stina Stålberg (född 1745) bosatte sig i backstugan Kyrkekullen nära Kullberg i Haby (Örby rote). År 1779 föddes Staffans och Anna Stinas son Petter och år 1782 föddes deras dotter Anna. I Örby kyrkoarkiv finns en notering i husförhörslängden för åren 1810-1815 att Staffan och Anna Stina var bräckliga och njuta fattigmedel. Det är dock oklart när Staffan och Anna Stina verkligen föddes. I en tidigare husförhörslängd (1791-92) finns noteringarna 1733 respektive 1750. Här har också deras backstuga en gammaldags stavning Kÿrkekullen. Husförhörslängder i Örbys kyrkoarkiv för åren före 1792 och 1793-1809 saknas. Backstugan försvann från kartorna år 1921. På den plats där backstugan låg finns nu tre nya hus. Och vägen de ligger på heter Staffans väg.

En backstuga är en enkel liten stuga (ofta bara 15 kvm stor) och belägen på någon annans mark som inte dög att bruka på grund av att den exempelvis var för stenig. Backstugor beboddes ofta av hantverkare och det finns en notering om att Staffan var just skomakare. I Örby husförhörslängd (1820-24) finns en notering om att Staffan dog år 1821 och att Anna Stina samma år flyttade till Torestorp som både sjuklig och utfattig.

Mellan åren 1810 och c:a 1815 bodde samt arbetade Anders Swensson som dräng på Prästegården (Örby kyrka) i Wänåkra (Venåkra, Wenåkra). Även Anna Stefansdotter arbetade som piga där. Det kan ha varit så de träffades och fattade tycke för varandra. Anna flyttade sedan för att bo och arbeta på Wänåkra Lillegården. Anders följde efter och 1818 föddes deras första barn, Johannes. Två år senare köpte de ett eget torp 7 km söderut: Stubbered under Wänåkra Wästergård. Det var inte särskilt vanligt att man köpte sin egen bostad på den tiden. Och i husförhörslängden läser vi: Köpt som eget i 50 år. Därefter gif skatt till Wänåkra Wästergård. De bodde kvar i torpet till år 1838 då de flyttade in i Galtholmen Öfregården. Hit flyttade även sonen Johannes med sin Lotta som vid tiden (år 1852) bodde i Seglora, men var född i Skephult.

Lottas föräldrar (Johannes Jonasson och Britta Börgesdotter) föddes i Ryd under Hyltenäs respektive Långäckra inte långt från Haratången. De bodde i torpet Källebergshed i Skephult.

År 1853 föddes i Galtholmen Öfregården dottern Edela. Släkten bodde kvar till år 1862 då Varatorpet var färdigbyggt och hela familjen flyttade dit. Enligt skriften Galtholmens rote som publicerats av Marks Härads Släktforskarförening var det Johannes som uppförde Varatorpet. Två år senare dog Johannes far Anders. Mor Anna levde till år 1868. Johannes hade inte tur med sina hustrur. Den första avled redan 1850 och om Lotta finns noteringen fattighjon i en husförhörslängd.

Edela flyttade år 1878 till torpet Skogen under Hyltenäs och i närheten av Varatorpet, med sin Johan Petter Eliasson från Lindhult vid Svänasjö. Johans förfäder levde alla åtminstone så tidigt som på 1700-talet i trakten runt Svänasjö samt i Fritsla och Skephult. Edela och Johan fick åtta barn varav Ellida var det förstfödda år 1875 i Varatorpet. År 1890 flyttade de vidare till torpet Sjöbo. Fyra år senare flyttade de till Kinna, antagligen för att börja arbeta i fabriken.

Ellida gifte sig med August Andersson som hade sina närmaste förfäder i torp och gårdar i Brättingstorp åtminstone så tidigt som 1700-talet. Ellida dog 86 år gammal i Bosgård i Torup som ligger i södra Halland. August dog också i Torup men 25 år tidigare. De var föräldrar till min morfar som levde och dog i Sjuntorp 1981.

Efternamnet Sirugo kommer från min pappa och har en alldeles speciell historia som du kan läsa en hel del om här. Av alla mina förfäder har min farfar betytt mest för mig. Du kan läsa om honom och hans liv här.